כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חובות אמונים של מנהלים ונושאי משרה בחברה


עורכי דין - מידע משפטי: מקרקעין , משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני חברות - דירקטור - חובת אמון - מנהל חברה - חובת אמון - תום לב - הפרת חוזה - משפט מסחרי - דירקטוריון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
חובות אמונים של מנהלים ונושאי משרה בחברה
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
חובות אמונים של מנהלים ונושאי משרה בחברה
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

על פי הפסיקה והחוק נושאי משרה בחברה חייבים חובות זהירות וחובות אמון כלפי החברה. הפרת חובות אלה כמוהן כהפרת חוזה ומקימות תרופות בהתאם. חובות אילו נקבעו כדי למנוע שימוש לרעה בכוחו של נושא המשרה השולט על רכוש החברה.

נקבע כי חובת אמונים משמעותה כי הדירקטור חייב לפעול כאשר לנגד עיניו עומד האינטרס של החברה ולא אינטרס אישי. מטרת חובת האמונים היא להבטיח כי "אדם לאדם - מלאך" . חובת אמונים זו גבוהה מחובת תום הלב האובייקטיבית המוטלת על כל אדם בישראל בבצעו פעולות משפטיות.

אדם המשמש כנושא משרה/מנהל בחברה חייב להכיר את חובות האמונים החלות עליו. הפרתן היא כהפרת חוזה וסיום התקשרותו של המפר עם החברה. בעניין זה יוער, כי גם אדם אשר מתקשר עם נושא המשרה בקשר עם מעשה המהווה הפרת האמונים כלפי החברה לתביעה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף