כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

בעל מפעל, יצרן, תעשיין מה עליך לעשות כדי להבטיח את התוצרת שלך לאחר ששיווקת אותה מבלי שקיבלת תמורה?


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - משפט מסחרי - דיני קנין - עסקת קונסיגנציה - תניית שימור בעלות - חשבוניות - תעודת משלוח - יצרן - תעשיין - משווק - טובין - סחורה - תשלום - בעלות - הסכם

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
בעל מפעל, יצרן, תעשיין מה עליך לעשות כדי להבטיח את התוצרת שלך לאחר ששיווקת אותה מבלי שקיבלת תמורה?
מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד נירה אשכנזי
בעל מפעל, יצרן, תעשיין מה עליך לעשות כדי להבטיח את התוצרת שלך לאחר ששיווקת אותה מבלי שקיבלת תמורה?

מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד נירה אשכנזי

פעמים רבות, כחלק מחיי המסחר הדינאמיים, יצרנים, משווקים, יבואנים, תעשיינים וכו' נוטים לבצע עסקאות מכר במסגרתן הם מוסרים את הסחורה אותה הם מייצרים,לחנויות/ בעלי עסקים/ משווקים שונים, המוכרים אותה לצדדי ג', עוד לפני שקיבלו תמורה.

המציאות העסקית בישראל, לא מאפשרת לבעלי המפעלים לקבל תשלום מזומן כנגד אספקת הסחורה. יחד עם זאת קיים צורך עסקי ברור, לשווק את הסחורה בשוק.

מה עושים? כיצד שומרים על הסחורה שבבעלותך, כאשר הוצאת אותה מהמפעל שלך, והיא נמצאת בחנות של בעל עסק אחר – מבלי שהנ"ל שילם עליה?

יצרנים רבים נוטים להסתפק ברשום "תניית שימור בעלות" על גבי החשבוניות שהנפיקו ו/או על גבי תעודות המשלוח.

מהי "תניית שימור בעלות"?

תניית שימור בעלות מבטאת הסכמה חוזית בין שני הצדדים לעסקה, לפיה הבעלות בסחורה תעבור מהצד המוכר (בעלי מפעל, יצרנים וכו') לצד הרוכש, רק לאחר שהצד המוכר יקבל את התשלום עבורה.

אלא שבתי המשפט לא הכירו בתנייה זו, והבעיה החריפה כאשר ננקטים הליכי חדלות פירעון (הוצאה לפועל)/ עיקולים וכיוב') נגד בעל העסק שהסחורה סופקה לו, אבל טרם הספיק לשלם עליה... יצרנים רבים מוצאים עצמם חסרי אונים, כאשר סיפקו לבעל עסק עימו הם עובדים, את הסחורה, לא קיבלו כל תשלום עבורה, וזמן קצר לאחר מכן, עוקלה הסחורה שבבעלותם, בידי הנושים של בעל העסק לו סיפקו את הסחורה.

עולה השאלה האם ליצרנים שמסרו את הסחורה יש קדימות לקבל את כספם תמורתה, על פנישאר הנושים של הצד הרוכש?

בית המשפט קבע כי רישום "תניית שימור בעלות" על גבי חשבוניות ו/או תעודות משלוח, לא מבטיח שבמקרה שבו ננקטו הליכי חדלות פירעון נגד הצד שקיבל את הסחורה, יקבל היצרן/ הספק את כספועבור הסחורה שסיפק.


הכרתם של בתי המשפט ב"תניית שימור הבעלות" תיעשה רק לאחר בחינה מעמיקה של ההסכמות בין הצדדים, כאשר בתי המשפט פיתחו מבחנים מתאימים לגופו של עניין.

לפיכך, מה עליך לעשות כדי שבית המשפט יכיר בזכאותך לקבל את התמורה בגין הסחורה שמסרת?

הדברים החשובים ביותר שעליך לעשות הם:

1. עליך לרשום את "תניית שימור הבעלות" בהסכם נפרד בכתב.

2. עליך לשמור בידיך כלים שיעידו שעד שלא תקבל את התמורה בגין הסחורה שמסרת, הבעלות על הסחורה היא שלך.

3. עליך להגביל את יכולת מקבל הסחורה למכור את הסחורה לצד ג', בתנאים מסוימים.

4. עליך לקבוע מנגנון מגביל את יכולת מקבל הסחורה למזגאת הסחורה בנכסים אחרים.

5. עליך ליצור מנגנוני פיקוח ובקרה, בעלי היגיון מסחרי.

6. עליך להחתים על "תניית שימור הבעלות" אך ורק את מנהלי החברה הרוכשת ו/או מורשי חתימה מטעמה.

7. עליך לבדוק כיצד נרשמה הסחורה שמסרת בספריו של הרוכש.

כמובן שהרשימה הנ"ל אינה מהווה "רשימה סגורה". משרדנו ישמח לנסח עבור עסקך הסכמים מתאימים, בעלי היגיון מסחרי, ובהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, ובהתאם לאופיו של העסק שבבעלותך.הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף