כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

זכותי לחיות בבלגן בדירה שאני שוכר


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - שכירות - דייר - משכיר - שוכר

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
זכותי לחיות בבלגן בדירה שאני שוכר
מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד עודד זאוברמן
זכותי לחיות בבלגן בדירה שאני שוכר
מאת עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד עודד זאוברמן *

* משרד עוה"ד מיכאלי, אשכנזי ושות'


לא אחד פונים אל משרדנו שוכרים של דירות )בעיקר בתל אביב באופן טבעי( אשר מתלוננים על הגבלות או דרישות מצד בעלי הנכס, בקשר עם רמת הניקיון והסדר של השוכר. לאמור, המשכיר דורש מהשוכר לשמור על רמת סדר וניקיון מסויימים במושכר, על פי הסטנדרט הטוב בעיניו.
באופן טבעי לא כולנו נולדנו שווים בקשר עם הדגש שאנו שמים על סדר וניקיון. האם הדבר מהווה עילה לפינוי שוכר מהדירה?
על פי הפסיקה, לשוכר חירות ניכרת לעשות שימוש במושכר על פי ראות עיניו, ובלבד שיחזיר את המושכר למצב בו קיבל אותו בתום תקופת השכירות ובלבד שלא יפגע בזכויות הקניין של המשכיר, יפר הוראות הדין או יסב נזק לאחר.

בית המשפט השלום בתל אביב )כבוד השופט גיא הימן( קבע בתא"ח 74443-04-03 , כי אין להגביל את השימוש במושכר אלא על פי הוראה מפורשת )וסבירה( בהסכם השכירות. אשר על כן, ידע כל שוכר בישראל, כי יש לו חופש רב לעשות שימוש במושכר על פי רצונו וצרכיו וכי המשכיר אינו רשאי לפנותו במקרים בהם השוכר עושה שימוש בדירה שאינו מוצא חן בעיני המשכיר )נניח מציב בריכה בגינה, לא שומר על סדר וניקיון וכיו"ב(.

חשוב להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום כדי לפנות את הדייר הסורר במהירות ומבלי שבעל הדירה עצמו יהיה חשוף לתביעות כספיות בגין התנהלות לא תקינה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף