כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - אישור תקציב לשנת 2024


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מנהלי - תמצית הנחיות לקראת בחירות לרשויות המקומיות, אישור תקציב ועוד

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - אישור תקציב לשנת 2024
מאת: תמיר יחיא, עו"ד
שנת הבחירות נחלקת לשתי תקופות:

"התקופה הראשונה של שנת הבחירות" –מתחילה עם תחילת שנת הבחירות וסופה שישה חודשים לפני יום הבחירות.
"התקופה השנייה של שנת הבחירות" – תחילתה 6 חודשים לפני יום הבחירות וסיומה עם כינון המועצה החדשה;

ככל שמתקרבים למועד הבחירות, על הרשות המקומית לבחון את הצורך והחיוניות בפעולה ובפרט כאשר מדובר
בפעולה בעלת השפעה ארוכת טווח, בין השאר לאור החשש מכבילת ידי המועצה הבאה.

אישור צווי ארנונה והגשת בקשות לאישורים חריגים לשנת 2024
על מועצת הרשות המקומית , לאשר את צו הארנונה לשנת 2024 עד ליום 21.2.24 (זאת למעט לגבי מועצות מקומיות
ביהודה ושומרון, אשר בהן תחילת הכהונה של ראש המועצה היא למוחרת יום פרסום תוצאות הבחירות ולא 21 יום
אחרי בחירתו, כך שיש לאשר את צו הארנונה לא יאוחר מ 3- חודשים ממועד זה).
ברשויות שבהן התקיים סבב נוסף בבחירות – המועדים יידחו בהתאמה

אישור צווי ארנונה והגשת בקשות לאישורים חריגים לשנת 2024
על המועצות להימנע מאישור צו הארנונה לשנת 2024 במועצה היוצאת ולהמתין להנחתו ולהבאתו לאישור של צו
הארנונה עד לכניסתה של המועצה הנכנסת. הנחיות מפורטות יישלחו

אישור הצעת תקציב לשנת 2024
יש להביא את תקציב הרשות המקומית לשנת 2024 סמוך לאחר הבחירות לאישור המועצה הנבחרת, ואי ן להביאו
לאישור המועצה שתכהן עד למועד הבחירות האמור.

גבייה ונקיטת אמצעי אכיפה
חובה על הרשות לפעול למיצוי הליכי הגבייה והאכיפה ולנקוט את כלל הפעולות הנדרשות על מנת לגבות מס אמת
ממחזיקי הנכסים, לרבות עדכון קובץ הנכסים המשמש בסיס לחיוב הארנונה

הנחות בארנונה
הנחות בארנונה יינתנו אך ורק בהתאם לכללים ולאחר אישור הגורמים המוסמכים ויש להקפיד בתקופה זו משנה
זהירות על שמירת הכללים ועל פעולה בהתאם להם כאמור. יש להימנע מהרחבת מעגל ההנחות ככל שהדבר מבוקש,
ובכפוף להוראות הדין ככל שהינן מאפשרות זאת – יש לקבל חוות דעת כלכלית של גזבר הרשות המקומית על תקציב
הרשות המקומית ועל יכולתה לממן את אובדן ההכנסות העתידיות ולהניח אותה בפני המועצה טרם קבלת החלטתה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף