כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תהליך מעבר אגודה חקלאית מהסכם משבצת תלת-צדדי לחוזה דו צדדי


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מושבים, אגודות שיתופיות, סוכנות יהודית, חוזה משבצת, אגודה שיתופית, הסכם דו-צדדי, הסכם תלת-צדדי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
תהליך מעבר אגודה חקלאית מהסכם משבצת תלת-צדדי לחוזה דו צדדי
מאת: תמיר יחיא, עו"ד וניסים נחום, עו"ד
הנחיות המעבר מחוזה משבצת תלת-צדדי לחוזה דו-צדדי נקבעו בהחלטת מנהל מס' 2014/10 מיום 29/07/2014.

1. ישוב אשר יבקש לעבור מחוזה משבצת תלת-צדדי לחוזה דו-צדדי יודיע על כך בכתב למנהל האגף החקלאי, עם העתק לראש צוות חקלאי, ליועמ"ש המרחב וליועמ"ש רמ"י. 
  לבקשה יצורפו אישור גזבר האגודה ואישור רו"ח, המאשר כי האגודה אינה חייבת כספים לסוכנות או אישור להסכמתה להעמיד בטוחה מתאימה לחוב שקיים. 

2. מנהל האגף החקלאי יודיע למנהל חטיבת הנכסים בסוכנות היהודית, באמצעות פקס ובדואר רשום (או בדרך אחרת, אם הוסכם), בדבר הכוונה להעביר את הישוב מחוזה תלת לדו 
  צדדי, ובהעדר מניעה משפטית (קרי, צו ביניים שתוציא הסוכנות) ו/או בהעדר תגובה במהלך 90 ימים, בכוונתנו לחתום על חוזה דו צדדי.

3. ככל שלא יוצא צו מניעה במהלך זמן זה כנגד חתימת ההסכם, תחתום רמ"י על חוזה משבצת דו-צדדי עם הישוב. 
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף