כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

משפרי דיור ? שימו לב לקיצור התקופה לצורך הזכאות לפטור ממס שבח

ידיעה חדשותית: 02/05/2023

עורכי דין - מידע משפטי: מיסים - מיסוי מקרקעין תכנון מס שבח משפרי דיור מיסוי נדל"ן חוק תקציב המדינה דירת מגורים מכירת דירת מגורים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
משפרי דיור ? שימו לב לקיצור התקופה לצורך הזכאות לפטור ממס שבח
מאת: שניר שער, עו"ד רו"ח
לשינוי הצפוי בחוק ההסדרים, יש השפעה גם על מס השבח בעת מכירת "הדירה הראשונה" של משפרי הדיור.
נזכיר, כי הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים מוענק למי שברשותו דירת מגורים יחידה.
מה הדין אצל משפר דיור שרכש דירת מגורים וטרם מכר את הדירה הראשונה שלו ?
לפי המצב החוקי כיום יש לו פרק זמן של 24 חודשים בהם הוא יכול למכור את הדירה הראשונה ולקבל בגינה את הפטור ממס שבח לדירה יחידה.
בהתאם לתיקון לחוק המוצע, מתקצרת התקופה ל 12 חודשים גם לעניין הפטור ממס שבח.
גם כאן, התיקון לחוק יחול על מי שרכש דירה חלופית לאחר יום התחילה (יום כניסתו לתוקף של החוק), כך שמי שרכש דירה חלופית לפני יום התחילה, יוכל למכור את דירתו הראשונה בפטור ממס שבח בתוך 24 חודשים ממועד רכישת הדירה החלופית, בעוד שאם הוא ירכוש את הדירה החלופית לאחר יום התחילה פרק הזמן יתקצר ל 12 חודשים.
כללם של דברים, רכישת דירת מגורים חלופית ל"משפרי דירות" עד למועד כניסת החוק לתוקף מיטיבה עם "משפר הדיור" הן לעניין מס רכישה והן לעניין מס שבח.
כך, ככל שרכישת הדירה החלופית תיעשה עד יום כניסת החוק לתוקף (הצפי הוא סוף מאי 2023), הרי שהרוכש יוכל ליהנות בגינה ממדרגות מס הרכישה לדירה יחידה וכן ליהנות ממכירת הדירה הראשונה בפטור ממס שבח, וזאת כאשר יש לו פרק זמן ארוך יחסית של 24 חודשים למכור את הדירה הראשונה.
לו רכישת הדירה החלופית תיעשה לאחר מועד כניסת החוק לתוקף, הרי שהתקופה תתקצר ל 12 חודשים, הן לעניין חישוב מס רכישה לפי מדרגות "דירה יחידה" והן לעניין הפטור ממס שבח.
בימים אלו של משבר חמור בשוק הדירות למגורים, יש לקיצור התקופה מ 24 חודשים ל 12 חודשים משמעות רבה מאוד וברור שיש בה כדי להרע עם משפרי הדיור.
לכן, מי שהוא משפר דיור שבימים אלו מצא את הדירה אותה הוא מעוניין לרכוש, טוב יעשה עם יקדים ויחתום על הסכם הרכישה עוד לפני כניסת התיקון לחוק (הצפי הוא סוף מאי 2023) ובכך יהנה הן לעניין מס הרכישה והן לעניין מס השבח.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף