כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ייזהר החותם על חוזה-לא כדאי להפר חוזה מכר/קניה נכס מקרקעין


עורכי דין - מידע משפטי: מקרקעין מקרקעין - הפרת חוזה מכר, הסכם רכישה, בניה רוויה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
ייזהר החותם על חוזה-לא כדאי להפר חוזה מכר/קניה נכס מקרקעין
מאת: עו"ד גבי מיכאלי
משרדנו, גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות', ייצג בעלי נכס מקרקעין, בית ומגרש עם פוטנציאל לבניית בניה רוויה בהסכם מכר.
הרוכשים הפרו את הסכם המכר בכך ששילמו את התמורה באיחור מצטבר של מספר חודשים.
המוכרים, היו מעוניינים לקבל את התמורה במלואה, למרות ההפרות, אולם לאחר קבלת מלוא התמורה הגישו תביעה לקבלת הפיצוי המוסכם בסכום של מאות אלפי ₪ כאמור בתנאי החוזה.
הקונים התגוננו נגד התביעה בטענה כי האיחור נבע דווקא בגלל הפרות המוכרים, כולל אי שיתוף פעולה של הבנק אשר העניק למוכרים משכנתא לרכישת הנכס.
עוה"ד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות' הצליחו להוכיח בבית משפט כי, המוכרים קיימו את מלוא כל ההתחייבויות שלהם.
בית המשפט הנכבד קיבל את התביעה ופסק כי על הקונים שהפרו הפרה יסודית את הסכם הרכישה, לשלם למוכרים למעלה מ – 500,000 ₪ כולל הוצאות ושכ"ט עוה"ד.
גרסת משרד עוה"ד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות' התקבלה במלואה והתביעה שהגישו הקונים נגד המוכרים נדחתה.
מאמר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי, והוא נועד לשירות הציבור כידע כללי בלבד.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף