כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

קיזוז תשומות ללא חשבונית מס


עורכי דין - מידע משפטי: מיסים - מס ערך מוסף - מע"מ תשומות - קיזוז - חשבונית או מסמך אחר - עבירות מס

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
קיזוז תשומות ללא חשבונית מס
מאת: יואב ציוני עורך דין ורואה חשבון
הכרה במע"מ תשומות ללא חשבוניות:
סעיף 38 לחוק מע"מ מאפשר קיזוז תשומות מחשבונית מס כדין או "מסמך אחר" שאישר מנהל מע"מ. מדובר בהגדרה פתוחה ("מסמך אחר") שמאפשרת למנהל מע"מ שיקול דעת ובהתאמה לעוסקים לטעון, כי יש להכיר גם בחשבונית שברור שהוצאה לעוסק אולם איננה בידיו, מסיבה כזו או אחרת כ"מסמך אחר" (דבר שיצריך אישור המחלקה המקצועית במע"מ או פסק דין הצהרתי). הדברים מתחדדים כאשר מתבצעת שומה לפי מיטב שפיטה באותם מקרים אמור המנהל לשום את מס הערך המוסף, ואם ברור לו שהיו לעסק תשומות, עליו לקחת אותן בחשבון.
כך לדוגמא, בעניין לולו מנצור נדון עניינה של בעלת בית בושת שמע"מ ביצע לה שומת עסקאות. בית המשפט קיבל עקרונית את הטענה כי לניהול עסק שכזה יש תשומות (כביסה, שמירה, פרסום למשל) שניתן להכיר בהם גם ללא המצאת חשבוניות. מכל מקום הואיל ובאותו מקרה בית המשפט הפחית את רוב שומת העסקאות תשלום לסרסור ולנשים האחרות שעבדו במקום, הוא לא מצא לנכון להפחית מעבר לכך בגין תשומות שאין לצידן חשבוניות מס (ע"מ 55212-05-12, לולו לינור מנצור נ' מנהל מס ערך מוסף תל אביב. מיסים ל/5 (אוקטובר 2016) ה-21).
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף