כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

האם חלה אחריות אישית על חברי וועד הנהלה באג"ש כלפי חבריה?


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מגזר חקלאי , אגודה שיתופית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
האם חלה אחריות אישית על חברי וועד הנהלה באג"ש כלפי חבריה?
מאת: עו"ד טניה יהב - נוטריון
האם חלה אחריות אישית על חברי וועד הנהלה באג"ש כלפי חבריה?
מאת: עו"ד טניה יהב


על חבר הוועד מוטלת חובה לפעול בתום לב ובמסגרת החוק, והתקנון. כל עוד הוא פועל בדרך זו לא יישא באחריות אישית, אף אם טעה בשיקול הדעת בקבלת ההחלטה.

אך אם חבר וועד פועל בניגוד להוראות החוק ובחוסר תום לב הוא עלול לשאת באחריות למעשיו או מחדליו.

תקנה 23 (ג) לתקנות אג"ש (רשויות האגודה) תשל"ה 1975 קובעת כי:
"הוועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם בכפוף לתקנות האגודה להחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא אפליה"

זהו המקור המשפטי המטיל על חבר וועד לפעול במסגרת סמכויותיו ולטובת האגודה.

ולכן- חבר וועד שחרג מסמכותו או פועל בניגוד אינטרסים עם טובת האגודה עשוי לשאת באחריות.

אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להוועץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף