כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תשלום עבור שעות נוספות לעובד


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
תשלום עבור שעות נוספות לעובד
מאת: עו"ד טל ספיר
"עובדים רבים פונים ושואלים, מהן "שעות נוספות"? "מהו הגמול המגיע בעד שעות נוספות של העובד?"

להלן תמצית הוראות החוק בנוגע לשאלות אלה:

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן - החוק) קובע, כי "שעות עבודה" פירושו - הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד, חוץ מהפסקות הניתנות לעובד על פי סעיף 20 לחוק [כלומר, הפסקת אוכל ל-3/4 שעה לפחות, ביום עבודה של שש שעות ומעלה].
"שעות נוספות" פירושו - שעות העבודה העודפות - על התחום שנקבע ליום עבודה בחוק, קרי, על שמונה שעות עבודה.

לעובד מגיע גמול בגין שעות נוספות, לפי הפירוט להלן: א. בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום: שכר עבודה לא פחות מ- 1/4 1 מהשכר הרגיל; ב. בעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ- 1/2 1 מהשכר הרגיל (כולל כל התוספות שמעביד משלם לעובדו).

בחוק הנ"ל נקבע גם גמול לעובד עבור עבודה בשעות המנוחה השבועית (לגבי יהודי - את יום השבת; לגבי מי שאינו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו), שלפיו, בין היתר, אם הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן: (1) ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-1.5 משכרו הרגיל של העובד (כולל כל התוספות שמעביד משלם לעובדו). (2) יתן לו המעביד, במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.

מומלץ לכל עובד לערוך רישום מדוייק של שעות עבודתו, בעיקר אלה הנוספות, וכמובן לעמוד על זכותו (גם לאחר סיום יחסי העבודה) לקבלת גמול בעד השעות הנוספות ובעד עבודה בימי המנוחה, גמול הקבוע בחוק, ואשר לא ניתן להתנות עליו לרעת העובד."


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף