כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

סייג בחוזה ביטוח-
או האם חייבים לקרוא את האותיות הקטנות ?


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - נזיקין ו/או ביטוח

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
סייג בחוזה ביטוח-
או האם חייבים לקרוא את האותיות הקטנות ?
מאת: עו"ד דותן לוי
סייג בחוזה ביטוח-
או האם חייבים לקרוא את האותיות הקטנות ?

מאת: עו"ד דותן לוי


רבים מאיתנו סבורים כי אין כל צורך לקרוא בפירוט את האותיות הקטנות בפוליסת הביטוח ודי לעלעל בסייגי הפוליסה המופיעים בתמצית הנשלחת על ידי חברות הביטוח או בחומר הפרסומי הנשלח ללקוח עובר לחתימתו על פוליסת הביטוח.
ואולם ריבוי המקרים בהם לא זכאי המבוטח לכיסוי ביטוחי בשל אי עמידתו בתנאי הפוליסה מדבר בעד עצמו, ומאלץ כל מבוטח לקרוא בעיון ובשקידה את הפוליסה ותנאיה.

לאחרונה ( 6/1/05 )עשה ביהמ"ש צעד חשוב נוסף במיגור תופעת אי מתן כיסוי ביטוחי עקב קיומו של סייג המופיע באותיות הקטנות.
במקרה זה כמו במקרים רבים נוספים לא הופיע בתקציר הפוליסה סייג הקובע כי אין כיסוי ביטוחי במקרה של רכיבה על רכב דו גלגלי, ומשאירע האירוע הביטוחי, סירבה חברת הביטוח לפרוע את התחייבויותיה על פי הפוליסה.

ביהמ"ש פסק כי "הכלל הוא כי על המבטח חלה החובה על פי החוק והתקנות, לפרט את הסייגים בפוליסה ולהמציא למבוטח תעודה, המפרטת את הזכויות המוקנות לו בפוליסה, לרבות הגבלות על היקף הכיסוי והנסיבות בהן יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה כאמור ב....... וכאמור בסעיף 3 לחוק חוזה ביטוח בדבר החובה להבליט את ההחרגות, כחלק מחובת תום הלב וחובת הגילוי של המבוטח..."
[ת.א. 20628/98 (שלום ירושלים) מפי כב' השופטת אילתה זיסקינד]
אמור מעתה על חברות הביטוח לפרט בתמצית הפוליסה הנשלחת ללקוח את כל סייגי הפוליסה או לחילופין את הסייגים המהותיים והחשובים, וברי כי רכיבה על רכב דו גלגלי הינו תנאי מהותי.
זאת ועוד, פסק הדין אף קבע כי חב' הביטוח (בייחוד בביטוח ארגונים גדולים) לא יכולות להסתפק בהעמדת הפוליסה לעיון מבוטחיה שבמשרד החשב הכללי, חב' הביטוח או המפקח על עסקי הביטוח, אלא חובתה לשלוח לכל מבוטח את הפוליסה עצמה.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף