כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חופשה צבורה והודעה מוקדמת


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
חופשה צבורה והודעה מוקדמת
מאת: עו"ד דורי ברקל
חופשה צבורה והודעה מוקדמת
מאת: עו"ד דורי ברקל


כאשר עובד מפוטר, עומדת לו הזכות לתקופה של הודעה מוקדמת בת 30 יום, מכוח החוק. החוק קבע כי למעביד נתונה הסמכות הבלעדית לקבוע אם הוא חפץ כי העובד ימשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת או שהוא מעדיף כי העובד יפסיק לעבוד לאלתר ויקבל "דמי הודעה מוקדמת" שהם תשלום בגובה שכר של חודש אחד.

לעיתים, דורש עובד שמעבידו קבע כי ימשיך לעבוד בתקופת ההודעה מוקדמת, לצאת בתקופה זו לחופשתו השנתית השוטפת או אף לנצל ימי חופשה שנתית הצבורים לזכותו.

מכיוון שכך, התעוררה השאלה אם הוראת סעיף 5(א)(7) לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951, מאפשרת למעביד, בנסיבות שתוארו לעיל, לקזז לעובד את ימי החופשה השנתית שניצל מתוך תקופת ההודעה המוקדמת או שהעובד זכאי הן לתקופת ההודעה המוקדמת והן לחופשה בפועל, באופן מצטבר.

פסק הדין המנחה בענין זה הוא פסק הדין בעניין אורי ארבל נ' H.P.H. Products, דב"ע 107/98-3 אשר בו נקבע הכלל הבא:

רק כאשר עובד יוצא לחופשה שנתית בתקופת ההודעה המוקדמת, על אף שנדרש ע"י המעביד להמשיך ולעבוד – רשאי המעביד לקזז עד 14 יום מתקופת ההודעה המוקדמת. בכל מקרה אחר אין המעביד זכאי לחשב חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לבין ימי החופשה השנתית ואלו יעמדו לזכות העובד- במצטבר.

פסק דין עדכני המבהיר יפה סוגיה זו הוא דמ 4577/03 בקשן אנה ואח' נ' קשת ניקוי יבש בע"מ.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף