כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תעודת יושר או תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרשעה בפלילים


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
תעודת יושר או תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרשעה בפלילים
מאת: עו"ד שולמית קהלת
תעודת יושר או תקופת ההתיישנות והמחיקה של הרשעה בפלילים
מאת: עו"ד שולמית קהלת


לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א-1981 הרשעה בפלילים תתקיים במרשם הפלילי עד תום תקופת התיישנותה.

משך תקופת ההתיישנות של הרשעה בפלילים קבועה בחוק הנ"ל, והפרמטר העיקרי לקביעתה הנו העונש שהוטל על בעל הדין.

לבעל הרשעה בפלילים אשר התיישנה, מעניק החוק הנ"ל זכויות שונות. כך למשל, אין חובה לגלות אודות קיומה של הרשעה שהתיישנה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון; שאלה בדבר עבר פלילי נחשבת כאילו אינה מתייחסת להרשעה שהתיישנה והנשאל לא ישא באחריות פלילית או אחרת מחמת שלא גילה אותה למי שאינו רשאי עוד להביאה בחשבון.

עם זאת, אליה וקוץ בה.
עם סיומה של תקופת ההתיישנות מתחילה תקופת מחיקה בת 10 שנים אשר חלה על כל הרשעה, וברישום ההרשעות במרשם הפלילי (המנוהל על ידי משטרת ישראל) נכללות הרשעות עד תום תקופת מחיקתן.

אשר על כן, ומכיוון שכדבר שבשגרה מתבקשת הצגתה של תעודת יושר (ע"י מעסיקים פוטציאלים, בעיקר), אשר בה, כאמור, רשומות הרשעות עד תום תקופת התיישנותן - הזכויות שמעניק החוק לבעלי הרשעות שהתיישנו – במקרים רבים, חסרות שיניים.

לנשיא המדינה בעל הסמכות למתן חנינה, האפשרות לקצר או לבטל תקופת התיישנות ותקופת המחיקה, לפי בקשת בעל דין.
השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה לקצר או לבטל את תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה, הם בין היתר, רקע נקי, שירות צבאי, אופי חיובי ופגיעה ממשית בתעסוקה.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף