כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

טיפים לנושי חברה בע"מ


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל , משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל , משפט מסחרי ו/או דינ

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
טיפים לנושי חברה בע"מ
מאת: עו"ד אבי זילברפלד
טיפים לנושי חברה בע"מ
מאת: עו"ד אבי זילברפלד


קריסתן של חברות בע"מ, בתקופה האחרונה, כ"פטריות אחר הגשם", מותיר אלפי נושים הבוכים על אבדן כספם, והתוהים באלו צעדים ניתן לנקוט ע"מ לגבות ולו חלק מחובם , בתקווה למזער נזקיהם.

בעלי המזל שביניהם, האוחזים בידם בטחונות כלשהם (שעבודים למיניהם, ערבויות אישיות, המחאת זכויות) – טוב יעשו אם יפעלו בדחיפות למימוש הבטחונות.

לאחרים – אשר התקשרו עם החברה ללא כל בטחונות, מומלץ לבחון כדאיות פירוק החברה, ולחילופין – בחינת האפשרות לחיוב אישי, כמפורט "על קצה המזלג" להלן.

בחינת האפשרות לפירוק החברה

מומלץ, ככלל, לעובדי החברה, באשר קריסתה הכלכלית בלבד אינה מזכה אותם במאומה, אך חיסולה המשפטי (צו פירוק) – מזכה אותם לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את חוב שכר העבודה וזכויות סוציאליות (עד לתקרה הקבועה בחוק).

לנושים אחרים – מומלץ לנקוט בהליך לפירוק חברה, כאשר ישנה סבירות שכינוס רכוש החברה יאפשר קבלת כספים ממימוש רכוש זה, וכן באם ישנה סבירות לפעולות פסולות שנעשו ע"י נושאי משרה בחברה, אשר גרמו ו/או תרמו לקריסתה. הנימוק: בפרוק חברה, יש למפרק סמכויות נכבדות – שאין לנושה רגיל - לחקור את עסקי החברה והתנהלות האורגנים מטעמה, וכן לדרוש הטלת אחריות אישית (כספית ופלילית) על נושאי משרה בה.

בחינת האפשרות לחיוב אישי

מומלץ, כל אימת שלנושה ישנה "תחושת בטן" כי נושאי המשרה פעלו בחוסר תום לב כלפיו.
במצב זה, מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום זה, על מנת שיערוך בחינה מדוקדקת, עובדתית ומשפטית, בדבר הסיכויים לחיוב אישי, בכל אחת מן האפשרויות החוקיות הקיימות ( אודות האפשרויות וניתוחם המשפטי והפרקטי – ראו בספרי אחריות אישית והרמת המסך – דין, פסיקה ופרקטיקה, בהוצאת בורסי).

אין להרים ידיים ! אמנם קיים "מסך" בין החברה לנושאי משרה בה, אך החוק והפסיקה מאפשרים, במקרים המתאימים, לחייב אישית את בעלי המניות ו/או המנהלים בחובות של החברה.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף