כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הגנת השכר מפני עיקולים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
הגנת השכר מפני עיקולים
מאת: עו"ד דוד מימון
הגנת השכר מפני עיקולים

מאת עו"ד דוד מימון


המחוקק קבע כי שכרו של העובד יהיה מוגן מפני עיקולים אך הגביל את גובה השכר המוגן לסכומים הנגזרים ממצבו המשפחתי של העובד.

כך לדוגמה, לעובד רווק ניתנת הגנה על שכרו עד כדי 25% מהשכר הממוצע במשק המהווה סכום של כ- 1,785 ₪.

מעבידים רבים טועים לחשוב שזוהי הגנה מוחלטת ובכך הם שוגים שכן הם מתעלמים מהוראת סעיף 8 לחוק הגנת השכר הקובעת שבכל מקרה לא תהא הגנה העולה על 80% מהשכר לאחר ניכויי החובה.

לדוגמה, עובד רווק המשתכר סך של 1,600 ₪ יזכה לשכר מוגן בשיעור של 80% מסכום זה ולא למלוא שכרו, קרי הסכום שיעוקל יעמוד על 320 ₪ והיתרה בלבד תעבור לעובד.

מעביד שישגה ויעביר לעובד את מלוא שכרו צפוי להיות מחויב בסכומים שהועברו לעובד והיו אמורים להיות מועברים למעקל.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף