כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

כיצד על עובד המפוטר, ללא הודעה בכתב, לנהוג על מנת להבטיח את זכויותיו


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עבוד מעביד - פיטורין - הודעה מוקדמת - הקלטה - הקלטת מעביד - הוכחה - הודעה בכתב - פיטורים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
כיצד על עובד המפוטר, ללא הודעה בכתב, לנהוג על מנת להבטיח את זכויותיו
מאת: עו"ד דוד מימון
כיצד על עובד המפוטר, ללא הודעה בכתב, לנהוג על מנת להבטיח את זכויותיו

מאת עו"ד דוד מימון


במקרים רבים נוהגים מעבידים לפטר את עובדיהם בהודעה בע"פ בלבד חרף חובתם למסור הודעה בכתב על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות וזאת בניסיון להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים ועל מנת שיוכלו לטעון בעתיד כי העובד הוא שהתפטר.

בנסיבות מקרים אלה, הנני ממליץ להקליט שיחה עם המעביד בה הנו מאשר כי אכן העובד פוטר על ידו.

במקרה שהמעביד מתכחש להודעת פיטורים שנתן, הנני ממליץ לעובד להתייצב לעבודה עם מכשיר הקלטה כאילו לא נעשה דבר ולא לצאת ממקום העבודה עד שלא יימסר לו מכתב הפיטורים וגם אם לא יימסר לו מכתב שכזה הרי תיעוד חילופי הדברים על ידי הקלטה ילמד כי אכן העובד פוטר על ידי המעביד ואין המדובר במקרה שבו העובד "נעלם" כפי שהמעביד ינסה לטעון.

יצוין בשולי "טיפ" זה כי על המעביד בכל מקרה למסור לעובד בכתב אישור המלמד על תקופת עבודתו של העובד תוך 14 יום מיום הפסקת העבודה או תוך 7 ימים ממועד דרישת העובד לפי המוקדם בין השניים ואי מסירת אישור שכזה מהווה עבירה פלילית. יצוין כי בתאגיד ייחשב גם נושא משרה כמבצע העבירה הפלילית אם לא יוכיח כי עשה ככל יכולתו למנוע את ביצוע העבירה.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף