כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הגנה על עובדת השוהה במעון לנשים מוכות / אישה לאחר חופשת לידה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - עבודת נשים - עובדות - חוק עבודת נשים - מעון לנשים מוכות - פיטורי עובדת - הודעה מוקדמת - חופשת לידה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
הגנה על עובדת השוהה במעון לנשים מוכות / אישה לאחר חופשת לידה
מאת: עורך דין דוד מימון
הגנה על עובדת השוהה במעון לנשים מוכות / אישה לאחר חופשת לידה

מאת עו"ד דוד מימון

על פי תיקון לחוק עבודת נשים שתחולתו החל מיום 7.1.06 "אסור לפטר עובדת ששהתה במעון לנשים מוכות אלא 60 יום לאחר סיום שהייתה במעון זה, כאשר ימי ההודעה המוקדמת לא ייכללו במנין הימים הנ"ל".

הנני נשאל רבות האם תקופת ההודעה המוקדמת נכללת במניין הימים שבהם אסור לעובד לפטר עובדת שחזרה מהריון והתשובה לכך, כעולה מהוראת סעיף 9 (ג) (1) לחוק עבודת נשים, הינה שלילית כלומר אסור לפטר עובדת בהריון- להבדיל אלף אלפי הבדלות- בתקופת 45 יום לאחר חזרתה מחופשת לידה או מתקופת היעדרות שאושרה על ידי רופא, כאשר תקופת ימי ההודעה המוקדמת לא תיכלל במניין הימים.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף