כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פדיון ימי החופשה לעובדי שבוע עבודה מקוצר


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - פדיון ימי חופשה - שכר יומי - זכויות עובדים - פסיקה בענייני עבודה - שבוע עבודה מקוצר - חישוב ימי חופשה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
פדיון ימי החופשה לעובדי שבוע עבודה מקוצר
מאת: עו"ד דוד מימון
פדיון ימי החופשה לעובדי שבוע עבודה מקוצר

מאת עו"ד דוד מימון


לאחרונה הנני נשאל רבות בדבר היקף פדיון החופשה לו זכאי עובד העובד שבוע עבודה מקוצר והתשובה הינה בפניכם.

1. ע"פ דב"ע שם 4-20 מעבדות טרובינל בע"מ נ' מועצת פועלי אשדוד פד"ע יב עמ' 85 בחינת מנין ימי החופשה שנוצלו צריך להיעשות באופן שאם המדובר בניצול של פחות מ-7 ימים יש לקחת בחשבון רק את ימי העבודה בפועל, אך אם המדובר בחופשה הארוכה מ-7 ימים ניתן לקחת בחשבון גם את יום שישי וגם את יום שבת.

2. כחוט השני בכל פסקי הדין שניתנו לאחר פסק הדין הנ"ל, ובין היתר ב- עב1431/02 בהט שלומי נ' אוניברסיטת בן גוריון פד"ע כא 188, נקבע כי אם מנין ימי החופשה להם זכאי העובד במקרה של פדיון נלקחים ככוללים את ימי המנוחה השבועית יש לחשב את ערכו של יום חופשה לפי חלוקה של השכר ב- 30.שמשמעותו זהה לתוצאת פסק הדין בדב"ע נה/3-193 חנן זומרפלד נ' מלון זהר ואח' פד"ע כט (1) עמ' 14 לפיו ממניין ימי החופשה הקבועים בחוק יש להפחית 2 ימי מנוחה שבועית בכל שבוע.

3. סיכומו של דבר, יש להפחית את מנין ניצול ימי החופשה המלא כולל ימי מנוחה שבועית מתקופת החופשה המגיעה לחלקה ב-30 ולהכפיל בשכר החודשי הקובע לצורכי חופשה.

4. ולחילופין יש לחלק את תוצאת מנין ימי החופשה המגיע ב-7( כדי לקבל את מניין שבועות החופשה שעמדו לזכות העובד) ולהפחית ממנין ימי החופשה יומיים עבור כל שבוע כאשר את התוצאה יש להכפיל בשכר היומי הקובע.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף