כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מסירת מידע לפי חוק שכר מינימום


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - שכר מינימום - חוק שכר מינימום - תקנות שכר מינימום - פרסום מידע לעובד

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
מסירת מידע לפי חוק שכר מינימום
מאת: עורך דין דוד מימון
מסירת מידע לפי חוק שכר מינימום

מאת עו"ד דוד מימון


לפני כ- 3 חודשים נכנסו לתוקף תקנות שכר מינימום( מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה- 2005 לפיהם חייב שר העבודה והרווחה את המעבידים בפרסום מודעה, שבה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום, במקום גלוי לעין במקום העבודה ובנוסף חייב מעבידים שעיקר עבודתם, של חלק או כל עובדיהם, מחוץ לחצריו למסור עותק מהמודעה לעובדיהם במועד הראשון שנועד לתשלום שכרם. את המעבידים שלהם פחות מ- 6 עובדים פטר המחוקק מלפרסם המודעה במקום העבודה במקום גלוי לעין והסתפק במסירת המודעה במועד הראשון שנועד לתשלום שכרם של העובדים ובנוסף בכל מועד ראשון לתשלום שכר לאחר עדכון שכר המינימום.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף