כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הפעלת אמצעי משמעת במערכת החינוך


עורכי דין - מידע משפטי: משפט בינלאומי ו/או מנהלי - משפט מנהלי - מערכת החינוך - מוסד חינוכי - משמעת - חוק זכויות התלמיד - הרחקת תלמיד - השפלת תלמיד - בג"צ - מאבק מול רשויות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
הפעלת אמצעי משמעת במערכת החינוך
מאת: ד"ר רן מובשביץ , עו"ד
הפעלת אמצעי משמעת במערכת החינוך

מאת ד"ר רן מובשוביץ, עו"ד


תכופות אני נתקל בבעיות הנובעות מהפעלת אמצעי משמעת על תלמיד שלטענת בית הספר "סרח". פעולות שכאלו כוללות משלוח מכתב האשמה לבית התלמיד ותיוקו בתיקו אישי, זימון ההורים לפגישת אזהרה, הרחקה ואף הרחקה לצמיתות מבית הספר.

כיום זכויותיו של הפרט בכלל ושל התלמיד במיוחד נובעות בעיקרן מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. על בסיס עקרונות העל של הזכות לכבוד, לחירות ולשוויון הזדמנויות נחקק חוק זכויות התלמיד בשנת 2000.

חשיבותו של חוק זה היא בהגדרת זכויותיו של התלמיד וכן בהגדרת דרך הפעולה של הנפגע מפעולת המוסד החינוכי בו הוא לומד. דבר והיפוכו, זכויותיו של התלמיד מגדירות את חובותיה של הרשות החינוכית.

כך, לדוגמא:

- כל ילד ונער בישראל זכאי לחינוך.
- מוסד חינוך לא יפלה תלמיד מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית (בין של הילד ובין של הוריו) בכל הקשור לקבלה או הרחקה של תלמיד מבית הספר, קביעת תוכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים , קיום כיתות נפרדות וזכויות וחובות תלמידים לרבות כללי משמעת.
- החלטה בדבר הרחקה לצמיתות תינתן רק לאחר שימוע לתלמיד והוריו, ותנומק בכתב.
- לתלמיד והוריו זכות לערור ולערער על החלטת הרחקה.
- כל תלמיד זכאי לכך שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

חוק זה, בצירוף הצהרת זכויות הילד, חוק הפיקוח על בתי ספר, והדינים הכלליים מאפשרים להורי התלמיד הנפגע לנקוט בשורת צעדים לשמירה על זכויותיו של ילדם, בין אם מדובר על פגיעה בשמו הטוב, התנכלות מצד הצוות המקצועי, המשך לימודיו במוסד, קבלת צרכים מיוחדים, ואף להיות מעורבים באופן משמעותי בתוכנית הלימודים ובתכנים החינוכיים.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף