כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פיטורי עובד בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פיטורי עובד - החזרה לעבודה - פיצויים לעובד שפוטר שלא כדין - סקירת פסיקה


לא ניתן לפטר עובד בשל מוגבלות (לרבות מגבלות אשר נגרמה בשל מחלה) כאשר על המעביד מוטלת החובה לבצע התאמות הנדרשות על מנת לאפשר את החזרת העובד לעבודתו בתנאי כי לא מדובר בנטל כבד מדי.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
פיטורי עובד בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
מאת: עו"ד איאן יפה


בפסק דין מעניין (דה-קסטרה דקל יצחק נגד מ.ב.א. הזרוע) עובד תבע את מעבידתו לקבלת פיצויים, בטענה כי פוטר עקב מחלתו (העובד חלה בסרטן). כמו-כן, העובד תבע סעד של צו עשה להחזירו לעבודה. רופא תעסוקתי שבדק את העובד אישר כי הינו כשיר לשוב לעבודה, לשם ניסיון, ליום עבודה מקוצר של 4 שעות.מעבידתו טענה כי פיטרה את העובד, משום שלא נמצא לו עבודה מתאימה עקב מצבו הבריאותי ועקב כך שלא הסכים לקבל עבודה אחרת המתאימה לו. בית הדין לעבודה קבע כי הוכח שהייתה קיימת אפשרות להעסיק את העובד אצל מעבידתו בהתאם למגבלותיו ואילו העובד לא הסכים לקבלו בחזרה ולא הייתה כל הצעה קונקרטית לעבודה חלופית.

סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1988 ("החוק") קובע: ""לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים, בכל אחד מאלה: (1) קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה; (2) תנאי עבודה; (3) קידום בעבודה; (4) הכשרה או השתלמות מקצועית; (5) פיטורין או פיצויי פיטורין; (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה". לעניין החוק, "הפליה" כוללת "אי-ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו".

סעיף 5 לחוק מגדיר "אדם עם מוגבלות" כ"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים." בית הדין קבע כי העובד הינו אדם בעל מוגבלות פיזית לפי החוק ואינו מסוגל לבצע את אותה עבודה שעשה כשם שעשה טרם חלה. לכן העובד נכנס בגדר "אדם עם מוגבלות" לפי החוק. בית הדין לעבודה הזכיר כי הזכות לשוויון הוכרה מאז ומתמיד כזכות יסוד שאינה כתובה וכי "חוק שוויון זכויות משקף שאיפה לשוויון מהותי וקביעת אמצעים לתיקון אי שוויון דה-פקטו הפוגע בסיכוי לשוויון בקרב בני קבוצת היעד החברתית, בענייננו הקבוצה של אנשים עם מוגבלות". במקרה דנן המעביד לא הוכיח, כי החזרת העובד לעבודה היתה כרוכה "בנטל כבד מדי", הפוטר את המעסיק מביצוע "ההתאמה הנדרשת" (ראה סעיף 8 לחוק) להחזרת העובד לעבודה.

בית הדין הורה על החזרת העובד לעבודתו, לאחר שפיטוריו בוטלו, ובין היתר פסק לו פיצויים ללא הוכחת נזק בסך 50,000 ש"ח.

מהמקרה דלעיל, נלמד כי לא ניתן לפטר עובד בשל מוגבלות (לרבות מגבלות אשר נגרמה בשל מחלה) כאשר על המעביד מוטלת החובה לבצע התאמות הנדרשות על מנת לאפשר את החזרת העובד לעבודתו בתנאי כי לא מדובר בנטל כבד מדי.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף