כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

"גילוי נאות" של תנאי עבודה וחובת תום הלב בדיני עבודה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עבודה - גילוי נאות - תום לב בדיני עבודה - סקירת פסק דין

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
"גילוי נאות" של תנאי עבודה וחובת תום הלב בדיני עבודה

מאת: עו"ד איאן יפה


לעיתים עובד מתקבל לעבודה מבלי שמעבידו מידע אותו בדבר תכונות או קשיים מיוחדים במקום העבודה כגון: עבודה המסכנת את בטחונו האישי של העובד למשל כמאבטח במועדון לילה, עבודה עם חומרים מסוכנים, או עבודה בקרב אוכלוסייה מיוחדת. התוצאה היא שהעובד מחליט לעבוד במקום (ולפעמים אף מוותר על הזדמנות עבודה אחרת) ורק אז מגלה כי קיימים קשיים מיוחדים בעבודה, שלו היה יודע עליהם קודם לכן, לא היה מחליט לעבוד במקום מלתחילה.

אי גילוי נאות של תנאיים מיוחדים בעבודה כבר בשלב קבלת העובד לעבודה, עלול לגרום לעובד להתפטר ו/או להיות מפוטר, וכתוצאה מכך ייגרמו לו נזקים כגון אבדן הכנסה. גילוי נאות של תנאיי עבודה מיוחדים וחריגים הינו חלק מעקרון חובת תום הלב, החל על יחסי עובד מעביד. על כן חשוב ביותר, שמעביד יגלה כבר בראיון תיאור מפורט של מקום העבודה ותכונותיו.

בעב' (חי) 293/02 דפנה גוין נגד מזל טוב לוי, עמד בית הדין על חשיבות הגילוי הנאות וחובת תום הלב בכל הקשור למהות העבודה ולתכונות מיוחדות.

"החובה הנ"ל מקורה בחובת "הגילוי הנאות" החלה על צדדים המנהלים מו"מ בטרם התקשרות חוזית, ואשר נובעת מהוראות סעיפים 12 (א) (לגבי עובד חדש- במכרז חיצוני) ו- 39 לחוק החוזים (לגבי עובד קיים - המתמודד במכרז פנימי). לכך יש להוסיף ולציין גם את חובת ההגינות הבסיסית החלה בין צדדים כאמור. עמדה על כך סגנית הנשיא, כב' השופטת ברק במאמרה: "עקרון תום הלב ומשפט העבודה" (פורסם בספר ברנזון, כרך שני, עמ' 499 בעמ' 509): "חובת תום הלב המוגדרת דורשת גילוי מלא של כל הנוגע למהות העבודה. כך כאשר אדם מבקש לשכור מטפלת לילדיו, חלה עליו חובה לגלות גילוי מלא של כל התכונות המיוחדות של ילדיו והקשיים שהעובד עלול להיתקל בהם; חובה דומה חלה על המבקש להתקבל לעבודת הטיפול בילדים. עליו לגלות את כל פרטי נסיונו בטיפול בילדים, עובדות על כישלון בטיפול, תכונות אופי רלוונטיות וכו'. חובה זו נובעת מחובת הגילוי ומחובת תום הלב המוגברת".

* רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף